Black. F

nguồn sưu tầm

Một Lương Hạ 17 tuổi sẽ phải đối mặt với người chồng xa lạ của mình ra sao? Là xuyên không (*) hay còn là những bí ẩn nào khác? Tất cả sẽ có trong 28 tuổi vị thành niên....

28 Tuổi Vị Thành Niên

15 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Mở mắt ra, tôi đã không còn là chính tôi.

Tôi vẫn là Lương Hạ, nhưng là một Lương Hạ của tuổi 28.

Lương Hạ 28 tuổi không lấy Nghiêm Nham, không phải họa sĩ truyện tranh, cũng chẳng còn vẽ nữa.

Lương Hạ 28 tuổi trưởng thành, chín chắn. Là một người mưu mô, làm công việc mà trước đây bản thân mình ghét nhất.

Một Lương Hạ của tuổi 17 sẽ đối mặt với cuộc sống khi mình của tuổi 28 như thế nào ?

Một Lương Hạ 17 tuổi sẽ phải đối mặt với người chồng xa lạ của mình ra sao?

Là xuyên không (*) hay còn là những bí ẩn nào khác?

Tất cả sẽ có trong 28 tuổi vị thành niên.

----

(*) Tỉnh lại thấy mình sang một không gian/ thế giới khác.

Chọn chương

123456789101112131415