Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

nguồn sưu tầm

Thiếu tá Lục bị ép xài hai trăm ngàn mua một cô vợ. Được nghỉ kết hôn bốn mươi ngày. Bốn mươi ngày làm được cái gì?...

40 ngày kết hôn - Quân Sủng

59 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Thiếu tá Lục bị ép xài hai trăm ngàn mua một cô vợ.

Được nghỉ kết hôn bốn mươi ngày.

Bốn mươi ngày làm được cái gì?

Có thể nắn tròn bóp méo cô vợ nhỏ nõn nà ngon miệng nhà mình sau đó xơi sạch.