Cửu Nguyệt Hi

nguồn sưu tầm

Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần....

Anh biết gió đến từ đâu

74 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Yêu quý sinh mạng của bạn. Nếu cảm thấy bất lực đau khổ, đừng từ bỏ, bởi vì, chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí. Chiến thắng số phận, đây mới thực sự là vinh quang tối cao.