Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Anh biết gió đến từ đâu online

Anh biết gió đến từ đâu

"Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần."

Cửu Nguyệt Hi

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 74 Chương

Văn án "Anh biết gió đến từ đâu"

Yêu quý sinh mạng của bạn. Nếu cảm thấy bất lực đau khổ, đừng từ bỏ, bởi vì, chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí. Chiến thắng số phận, đây mới thực sự là vinh quang tối cao.


Cửu Nguyệt Hi

Cửu Nguyệt Hi

Câu nói đặc sắc trong truyện của Cửu Nguyệt Hi: Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần.


Thời niên thiếu tươi đẹp ấy

Thời niên thiếu tươi đẹp ấy
Phải chăng trên thế gian này không có tình yêu? ...
29 chương

Anh biết gió đến từ đâu

Anh biết gió đến từ đâu
Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần. ...
74 chương

Archimedes thân yêu

Archimedes thân yêu
Lúc anh không tin tưởng cô, anh đã nghiêm túc ném ...
118 chương