Hân Hân Hướng Vinh

nguồn sưu tầm

Vốn cho rằng cả đời này mình sống vô tâm, nhưng cô gái đó lại khiến mình biết đau là gì...

Anh dám lấy tôi dám gã

67 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Lấy vợ cầm giấy kết hôn quá dễ dàng, nhưng sao muốn hiện thực hóa người vợ đã có giấy kết hôn này lại khó khăn đến vậy?

Thể loại: Tình duyên đô thị, hào môn thế gia.

Nhân vật chính: Hồ Quân, Tây Tử.