Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Anh Hùng Vô Lệ online

Anh Hùng Vô Lệ

"Tha thứ cho kẻ thù dễ hơn tha thứ cho bạn hữu. "

Cổ Long
Từ khóa:Cổ Long

Truyện thuộc -Kiếm Hiệp- Gồm 19 Chương

Văn án "Anh Hùng Vô Lệ"

Mở Màn Một tòa núi cao, một vách nham thạch, một dòng suối trong, một cây cổ tùng, một lò lửa đỏ, một bình trà xanh, một lão nhân, một thiếu niên.

"Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì ?" Thiếu niên hỏi lão nhân: "Có phải là Tiểu Lý Phi Đao lệ bất hư phát ?"

- Trước đây có lẽ là vậy, hiện tại lại không phải.

- Tại sao ? "Bởi vì từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng".

Lão nhân thở dài ảm đạm: "Từ nay về sau, trên thế gian cũng không thể có thứ người như Tiểu Lý Thám Hoa nữa, cũng không thể có thứ vũ khí như Tiểu Lý Phi Đao nữa".

Thiếu niên ngẩng mặt nhìn núi cao, đỉnh núi mây trắng phất phưởng.

"Hiện tại vũ khí nào là đáng sợ nhất trên thế gian ?" Thiếu niên lại hỏi lão nhân: "Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam Đại tiên sinh ?"

- Không phải.

- Có phải là Đại Thiết Chùy của Nam Hải Thần Lực Vương ?

- Không phải.

- Có phải là Bạch Ngân Thương của Quan Độc Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng ?

- Không phải.

- Có phải là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu ?

- Không phải.

"Tôi nghĩ ra rồi".

Thiếu niên nói một cách cực kỳ chắc chắn: "Là Ly Biệt Câu của Dương Tranh, nhất định là Ly Biệt Câu của Dương Tranh".

"Cũng không phải".

Lão nhân thốt: "Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không phải là thứ đáng sợ nhất"...

Bạn đọc chương:

Cổ Long

Cổ Long

Câu nói đặc sắc trong truyện của Cổ Long: Tha thứ cho kẻ thù dễ hơn tha thứ cho bạn hữu.


Anh Hùng Vô Lệ

Anh Hùng Vô Lệ
Tha thứ cho kẻ thù dễ hơn tha thứ cho bạn hữu. ...
19 chương

Bá Vương Thương

Bá Vương Thương
Không tin vào mình còn biết tin vào chân lý nào? ...
14 chương

Âm Công

Âm Công
Người có niềm tin có thể đi qua bất kỳ phong ba bã ...
40 chương

Bất Tử Thần Long

Bất Tử Thần Long
Khi bạn quay lưng về phía mặt trời, bạn chỉ nhìn t ...
32 chương

Cát bụi giang hồ

Cát bụi giang hồ
Không có thứ gì là số phận, tất cả chỉ là thử thác ...
48 chương

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm
Cuộc sống của loài hồ điệp tuy ngắn ngủi.Nhưng cuộ ...
32 chương

Lục Tiểu Phụng

Lục Tiểu Phụng
Trăng tròn vành vạnh, sương mù dày đặc.Trăng tròn ...
31 chương

Giang hồ thập ác

Giang hồ thập ác
Không tin vào mình còn biết tin vào chân lý nào? ...
130 chương

Dị Kiếm Khách

Dị Kiếm Khách
Nhiệt tình vĩ đại có thể chiến thắng mọi thứ, vì v ...
62 chương

Biên Thành Lãng Tử

Biên Thành Lãng Tử
Trải qua bao nhiêu truyện, ta mới phát hiện chết t ...
50 chương

Bạch Ngọc Lão Hổ

Bạch Ngọc Lão Hổ
Tự do trong lương tâm là cái thiện trong tinh thần ...
11 chương