Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Ảnh Vệ Xuyên Không online

Ảnh Vệ Xuyên Không

"Vốn định mặc kệ phiền toái nhưng cớ sao tên đàn ông này vừa ngốc lại vừa trung tâm, có công phu có võ công cũng không biết tự bảo vệ mình, đứng trên đường cái còn không bị người bắt nạt sao được. Quên đi, nể tình anh ta thành thật nghe lời, không so đo với anh ta, thôi thì cho anh ta ở lại đi. Dù sao, anh ta cũng không yêu cầu ăn mặc, lại biết làm việc chăm chỉ. Tóm lại, ảnh vệ xuyên không đến thật dễ nuôi."

Bản Sắc
Từ khóa:Điền văn

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 132 Chương

Văn án "Ảnh Vệ Xuyên Không"

Trong nhận thức của Yến Thanh Vi thì xuyên không chính là có được bàn tay vàng hoặc thiên phú dị năng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hoặc là có thân phận hiển hách, hoặc là tiền tài chất đống. Ít nhất cũng là kiểu điền văn ấm áp.

Chuyện tốt như vậy tất nhiên cô cũng muốn gặp.

Cớ sao cô cũng gặp được xuyên không, nhưng lại là người khác xuyên đến.

Cớ sao xuyên đến là đàn ông, còn muốn cô phụ trách?

Cớ sao phụ trách rồi còn không được bình thường?

Vốn định mặc kệ phiền toái nhưng cớ sao tên đàn ông này vừa ngốc lại vừa trung tâm, có công phu có võ công cũng không biết tự bảo vệ mình, đứng trên đường cái còn không bị người bắt nạt sao được.

Quên đi, nể tình anh ta thành thật nghe lời, không so đo với anh ta, thôi thì cho anh ta ở lại đi.

Dù sao, anh ta cũng không yêu cầu ăn mặc, lại biết làm việc chăm chỉ. Tóm lại, ảnh vệ xuyên không đến thật dễ nuôi.


 


Bản Sắc

Bản Sắc

Câu nói đặc sắc trong truyện của Bản Sắc: Vốn định mặc kệ phiền toái nhưng cớ sao tên đàn ông này vừa ngốc lại vừa trung tâm, có công phu có võ công cũng không biết tự bảo vệ mình, đứng trên đường cái còn không bị người bắt nạt sao được. Quên đi, nể tình anh ta thành thật nghe lời, không so đo với anh ta, thôi thì cho anh ta ở lại đi. Dù sao, anh ta cũng không yêu cầu ăn mặc, lại biết làm việc chăm chỉ. Tóm lại, ảnh vệ xuyên không đến thật dễ nuôi.


Ảnh Vệ Xuyên Không

Ảnh Vệ Xuyên Không
Vốn định mặc kệ phiền toái nhưng cớ sao tên đàn ôn ...
132 chương