Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Ba ngày online

Ba ngày

"Nếu có một ngày, bạn đột nhiên bị phán quyết chỉ còn lại ba ngày sống sót, bạn sẽ làm sao?"

Lan Tư Tư
Từ khóa:

Truyện thuộc -Truyện Ngắn- Gồm 6 Chương

Văn án "Ba ngày"

Nếu có một ngày, bạn đột nhiên bị phán quyết chỉ còn lại ba ngày sống sót, bạn sẽ làm sao?

Một sự hấp dẫn lặng lẽ, cuối cùng hoá kén thành bướm ~~

Bạn đọc chương:

Lan Tư Tư

Lan Tư Tư

Câu nói đặc sắc trong truyện của Lan Tư Tư: Nếu có một ngày, bạn đột nhiên bị phán quyết chỉ còn lại ba ngày sống sót, bạn sẽ làm sao?


Ba ngày

Ba ngày
Nếu có một ngày, bạn đột nhiên bị phán quyết chỉ c ...
6 chương