Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt online

Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

"“Trên tấm thủy tinh trong suốt, là gương mặt khác của cậu Để tôi nhìn thấy tro bụi của tương lai vô biên, Trong khoảnh khắc thanh tỉnh, Tôi trông thấy gương mặt cậu và tôi."

Hải Hàn
Từ khóa:Trinh thám

Truyện thuộc -Trinh Thám- Gồm 4 Chương

Văn án "Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt"

“Trên tấm thủy tinh trong suốt, là gương mặt khác của cậu

Để tôi nhìn thấy tro bụi của tương lai vô biên,

Trong khoảnh khắc thanh tỉnh,

Tôi trông thấy gương mặt cậu và tôi.

Không phân biệt được, ai là ánh sáng, ai là ảnh,

Tôi không mở được đôi mắt mệt mỏi,

Khi cùng cậu tạo ra hư ảo đó,

Tôi đã thử quên đi,

Để bi thương cắn nuốt tâm linh,

Nhưng không cách nào khiến toàn bộ tan biến.
 

Bạn đọc chương:

Hải Hàn

Hải Hàn

Câu nói đặc sắc trong truyện của Hải Hàn: “Trên tấm thủy tinh trong suốt, là gương mặt khác của cậu Để tôi nhìn thấy tro bụi của tương lai vô biên, Trong khoảnh khắc thanh tỉnh, Tôi trông thấy gương mặt cậu và tôi.


Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt
“Trên tấm thủy tinh trong suốt, là gương mặt khác ...
4 chương