Phong Hồn

nguồn sưu tầm

Tiểu thuyết Bạch Dạ - Sổ Ghi Chép Chuyện Kỳ Bí của tác giả Phong Hồn một tiểu thuyết ngôn tình thuộc thể loại thần bí, ảo tưởng."Rốt cục 'ông chủ' ở đây là ai?" Đập bàn."Là em...

Bạch Dạ

21 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Tiểu thuyết Bạch Dạ - Sổ Ghi Chép Chuyện Kỳ Bí của tác giả Phong Hồn một tiểu thuyết ngôn tình thuộc thể loại thần bí, ảo tưởng."Rốt cục 'ông chủ' ở đây là ai?" Đập bàn."Là em!" Bình tĩnh."Người khổ cực ra ngoài 'trảm yêu trừ ma', chiến đấu đến cùng là ai?" Lại đập bàn."Là em!" Vẫn bình tĩnh như cũ."Vậy tại sao mỗi tháng cần một chút tiền tiêu vặt mà phải xin anh đầu này, nịnh anh đầu kia?" Đổi tay đập bàn."Bởi vì em nợ tôi tiền thuê nhà!" Giương mắt."..." Uống ngụm trà,"A! Hôm nay trời thật đẹp!""Ừm!"