Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Bách hoa tiên tử oai truyền online

Bách hoa tiên tử oai truyền

"Trên thế giới này, chung quy cũng có một số thứ chúng ta không nhìn thấy được nhưng vẫn âm thầm tồn tại."

Nhất Độ Quân Hoa
Từ khóa:Tiên giới

Truyện thuộc -Huyễn Huyễn- Gồm 27 Chương

Văn án "Bách hoa tiên tử oai truyền"

    Nhất Độ Quân Hoa ấp úng nói: "Thần Kinh, bọn họ lúc nào cũng mắng nam chính của ta không có nhân tính."

    Thần Kinh mặt không hề cảm xúc: "Sau đó?"

    Quân Hoa: "Sau đó ta liền viết kiểu nam chính vạn người mê ."

    Thần Kinh: "Kết quả?"

    Quân Hoa gào khóc: "Kết quả bọn họ lại quay lại mắng ta . . ."


Nhất Độ Quân Hoa

Nhất Độ Quân Hoa

Câu nói đặc sắc trong truyện của Nhất Độ Quân Hoa: Trên thế giới này, chung quy cũng có một số thứ chúng ta không nhìn thấy được nhưng vẫn âm thầm tồn tại.


Lãnh Diện Lâu Chủ

Lãnh Diện Lâu Chủ
Ai, nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn. Ai, ...
40 chương

Tình thương thi yêu

Tình thương thi yêu
Tiếng gọi không lưu loát vẫn còn bên tai, ba năm c ...
35 chương

Phiếu cơm

Phiếu cơm
Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E – Đườ ...
98 chương

Gia là nhân yêu Gia sợ ai

Gia là nhân yêu Gia sợ ai
Khi đó tôi còn có một thứ tên là lòng trắc ẩn, khô ...
83 chương

Nữ hái hoa tặc Ngoại truyện

Nữ hái hoa tặc Ngoại truyện
Hái hoa? Tin tưởng chuyên nghiệp, tin cậy Lưu Ly đ ...
39 chương

Phế hậu tướng quân

Phế hậu tướng quân
Ngoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? K ...
13 chương

Thủy Chử Đại Thần

Thủy Chử Đại Thần
Hy vọng bọn họ chẳng bao giờ gặp nhau. Hy vọng bọ ...
76 chương

Kim chủ, bị lừa rồi

Kim chủ, bị lừa rồi
Chẳng qua chọc hắn thôi... Vương thượng của chúng ...
77 chương

Bách hoa tiên tử oai truyền

Bách hoa tiên tử oai truyền
Trên thế giới này, chung quy cũng có một số thứ ch ...
27 chương