Cổ Long

nguồn sưu tầm

Tự do trong lương tâm là cái thiện trong tinh thần chí cao vô thượng. ...

Bạch Ngọc Lão Hổ

11 chương

Đọc truyện Kiếm Hiệp

Từ khóa

Văn Án

“Bạch Ngọc Lão Hổ” này viết về xung đột trong nội tâm, xung đột giữa tình cảm và trách nhiệm, và xung đột giữa tình cảm và thù hận của một người.

Tôi nghĩ biến hóa của tình tiết cố sự có lúc phải tận, chỉ có xung đột tình cảm mới vĩnh viễn có thể kích động nhân tâm.

Trong cố sự này chủ yếu viết về con người Triệu Vô Kỵ.

Hiện tại xung đột nội tâm của Triệu Vô Kỵ đã thắt lại thành một mắc gút, một mắc gút chết chóc.

Cho nên cố sự này cũng nên coi như đã kết thúc.

Chọn chương

1234567891011