Cư Tiểu Diệc

nguồn sưu tầm

Mười năm trước lúc chia tay, anh nói cho cô biết, cô không phải là người phụ nữ anh muốn....

Bất chấp tất cả

51 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Mười năm trước lúc chia tay, anh nói cho cô biết, cô không phải là người phụ nữ anh muốn.Trải qua mười năm gặp lại, cô nói cho anh biết, anh chỉ là cha của con cô.