Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Bất chấp tất cả online

Bất chấp tất cả

"Mười năm trước lúc chia tay, anh nói cho cô biết, cô không phải là người phụ nữ anh muốn."

Cư Tiểu Diệc

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 51 Chương

Văn án "Bất chấp tất cả"

Mười năm trước lúc chia tay, anh nói cho cô biết, cô không phải là người phụ nữ anh muốn.Trải qua mười năm gặp lại, cô nói cho anh biết, anh chỉ là cha của con cô.Cư Tiểu Diệc

Cư Tiểu Diệc

Câu nói đặc sắc trong truyện của Cư Tiểu Diệc: Mười năm trước lúc chia tay, anh nói cho cô biết, cô không phải là người phụ nữ anh muốn.


Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu
Cuộc đời anh chỉ là em, chỉ có em, chỉ cần em ... ...
46 chương

Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả
Mười năm trước lúc chia tay, anh nói cho cô biết, ...
51 chương