fa-bars

Đọc truyện Bồ Đề Kiếp onlineTa đã cho rằng mình sẽ ở lại Ly Hận thiên lâu thật lâu, trở thành một tiểu Phật tử tâm sáng như gương…
 Không nghĩ ngày ấy ở trần gian, vốn muốn giúp thành toàn một đoạn nhân duyên cho hắn, lại vì hắn mà sinh chấp niệm…
 Bạn đọc chương :

Quỷ Đăng Quân

Quỷ Đăng Quân

  • 1 tác phẩm

Bồ Đề Kiếp

Bồ Đề Kiếp
"Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. X ...
118
Cổ Đại

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000