Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Bồ Đề Kiếp online

Bồ Đề Kiếp

""Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. Xưa nay không một vật, nào chỗ bám trần ai""

Quỷ Đăng Quân
Từ khóa:Huyễn Huyễn

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 118 Chương

Văn án "Bồ Đề Kiếp"

Ta đã cho rằng mình sẽ ở lại Ly Hận thiên lâu thật lâu, trở thành một tiểu Phật tử tâm sáng như gương…
 Không nghĩ ngày ấy ở trần gian, vốn muốn giúp thành toàn một đoạn nhân duyên cho hắn, lại vì hắn mà sinh chấp niệm…
 


Quỷ Đăng Quân

Quỷ Đăng Quân

Câu nói đặc sắc trong truyện của Quỷ Đăng Quân: "Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. Xưa nay không một vật, nào chỗ bám trần ai"


Bồ Đề Kiếp

Bồ Đề Kiếp
"Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. X ...
118 chương