Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Cẩm Tú Mỹ Nhân online

Cẩm Tú Mỹ Nhân

"Tân khoa thám hoa phụng chỉ điều tra tung tích của bức họa, nhưng vì sao không làm việc đàng hoàng, mà đi dây dưa mập mờ với Tây thi đậu hũ? Đơn giản mà nói, chính là. Do một bức họa mỹ nhân đưa đẩy…"

Điền Tiểu Điền
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 22 Chương

Văn án "Cẩm Tú Mỹ Nhân"

Bức họa mỹ nhân của đệ nhất họa sĩ đương triều tiến cống bị trộm, khiến mọi người suy đoán đủ kiểu.

Là tàng bảo đồ ư? Là bản đồ quân sự? Hay ẩn chứa bí mật gì đó của hoàng đế?

Tân khoa thám hoa phụng chỉ điều tra tung tích của bức họa, nhưng vì sao không làm việc đàng hoàng, mà đi dây dưa mập mờ với Tây thi đậu hũ?

Đơn giản mà nói, chính là.

Do một bức họa mỹ nhân đưa đẩy…


Điền Tiểu Điền

Điền Tiểu Điền

Câu nói đặc sắc trong truyện của Điền Tiểu Điền: Tân khoa thám hoa phụng chỉ điều tra tung tích của bức họa, nhưng vì sao không làm việc đàng hoàng, mà đi dây dưa mập mờ với Tây thi đậu hũ? Đơn giản mà nói, chính là. Do một bức họa mỹ nhân đưa đẩy…


Cẩm Tú Mỹ Nhân

Cẩm Tú Mỹ Nhân
Tân khoa thám hoa phụng chỉ điều tra tung tích của ...
22 chương