fa-bars

Đọc truyện Cẩm Tú Mỹ Nhân onlineBức họa mỹ nhân của đệ nhất họa sĩ đương triều tiến cống bị trộm, khiến mọi người suy đoán đủ kiểu.

Là tàng bảo đồ ư? Là bản đồ quân sự? Hay ẩn chứa bí mật gì đó của hoàng đế?

Tân khoa thám hoa phụng chỉ điều tra tung tích của bức họa, nhưng vì sao không làm việc đàng hoàng, mà đi dây dưa mập mờ với Tây thi đậu hũ?

Đơn giản mà nói, chính là.

Do một bức họa mỹ nhân đưa đẩy…Bạn đọc chương :

Điền Tiểu Điền

Điền Tiểu Điền

  • 1 tác phẩm

Cẩm Tú Mỹ Nhân

Cẩm Tú Mỹ Nhân
Tân khoa thám hoa phụng chỉ điều tra tung tích của ...
22
Cổ Đại

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000