Thị Kim

nguồn sưu tầm

Người khắp thiên hạ có nói nàng không tốt, ta cũng sẽ nói nàng tốt!...

Chiết Tẫn Xuân Phong

78 chương

Đọc truyện Cổ Đại

Từ khóa

Văn Án

“Người khắp thiên hạ có nói nàng không tốt, ta cũng sẽ nói nàng tốt!”

***

Đây là câu chuyện về một tiểu cô nương vì có người cha quá khốn nạn nên đâm ra có cái nhìn lệch lạc về tình yêu, chỉ tin vào tiền bạc mà không tin đàn ông, cuối cùng bị một gã nào đó uốn nắn lại quan điểm tình yêu lệch lạc kia.