Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Chuyện Do Em Quyết Định online

Chuyện Do Em Quyết Định

"Cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền đã nghe không biết bao người đồn thổi chuyện hiểu lầm cô tỏ tình với bác sĩ Trần. Sau khi lo lắng một hồi, cô tự an ủi bản thân, mình và bác sĩ Trần không ở cùng khoa, bác sĩ Trần nhất định sẽ không biết tin đồn này! Không ngờ tới giờ tan việc, bác sĩ Trần lại tự mình đến gặp cô. “Y tá Dư, nghe nói em thầm thích tôi?”"

Dung Quang

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 50 Chương

Văn án "Chuyện Do Em Quyết Định"

“Này, này, cậu biết tin gì chưa? Nghe nói y tá Dư khoa nhi tỏ tình với bác sĩ Trần khoa ngoại đấy!”

Cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền đã nghe không biết bao người đồn thổi chuyện hiểu lầm cô tỏ tình với bác sĩ Trần.

Sau khi lo lắng một hồi, cô tự an ủi bản thân, mình và bác sĩ Trần không ở cùng khoa, bác sĩ Trần nhất định sẽ không biết tin đồn này!

Không ngờ tới giờ tan việc, bác sĩ Trần lại tự mình đến gặp cô.

“Y tá Dư, nghe nói em thầm thích tôi?”

….

Nhiều năm sau đó, Dư Điền Điền mới biết, người tạo tin đồn bậy bạ ngày đó không phải ai khác mà chính là bác sĩ Trần…


 


Dung Quang

Dung Quang

Câu nói đặc sắc trong truyện của Dung Quang: Cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền đã nghe không biết bao người đồn thổi chuyện hiểu lầm cô tỏ tình với bác sĩ Trần. Sau khi lo lắng một hồi, cô tự an ủi bản thân, mình và bác sĩ Trần không ở cùng khoa, bác sĩ Trần nhất định sẽ không biết tin đồn này! Không ngờ tới giờ tan việc, bác sĩ Trần lại tự mình đến gặp cô. “Y tá Dư, nghe nói em thầm thích tôi?”


Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi
Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình ...
82 chương

Chuyện Do Em Quyết Định

Chuyện Do Em Quyết Định
Cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền đã nghe không biết b ...
50 chương