Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Cô cảnh sát đáng yêu online

Cô cảnh sát đáng yêu

"Lộ Phi Nhi là người rất cởi mở thế nhưng lại rất ngoan cố, cô là con gái cưng, nhưng lại làm hình cảnh trinh sát."

Nhạc Tiểu Nữu

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 57 Chương

Văn án "Cô cảnh sát đáng yêu"

Lộ Phi Nhi là người rất cởi mở thế nhưng lại rất ngoan cố, cô là con gái cưng, nhưng lại làm hình cảnh trinh sát.

Lý Thanh Lưu là người rất xảo quyệt thế nhưng lại rất bá đạo, anh là một công tử thế gia, nhưng lại làm cảnh sát trang bị quân sự.

Mặc dù bọn họ thường xuyên xa cách, nhưng bọn họ vẫn hứa sống chết cùng nhau.Nhạc Tiểu Nữu

Nhạc Tiểu Nữu

Câu nói đặc sắc trong truyện của Nhạc Tiểu Nữu: Lộ Phi Nhi là người rất cởi mở thế nhưng lại rất ngoan cố, cô là con gái cưng, nhưng lại làm hình cảnh trinh sát.


Cô cảnh sát đáng yêu

Cô cảnh sát đáng yêu
Lộ Phi Nhi là người rất cởi mở thế nhưng lại rất n ...
57 chương