fa-bars

Đọc truyện Cổ Thi Diễm Hậu onlineHoa bay hoa rụng ngập trời,

Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?

Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,

Chọn nơi cao che đậy hương tàn.

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,

Cũng là khi khách hồng nhan về già

Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,

Hoa tàn người vắng ai mà biết ai![1]
 Bạn đọc chương :

Lãnh Thu Nguyệt

Lãnh Thu Nguyệt

  • 1 tác phẩm

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu
“Kết cấu miếng ngọc chặt chẽ, màu sắc nhu hòa, khô ...
80
Xuyên Không

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000