Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Cổ Thi Diễm Hậu online

Cổ Thi Diễm Hậu

"“Kết cấu miếng ngọc chặt chẽ, màu sắc nhu hòa, không có tỳ vết, chắc chắn chủ nhân của nó nhất định có địa vị không tầm thường. Nhịp tim Đồng Dao bắt đầu tăng tốc… Bỗng nhiên, khi ánh mặt trời chiếu xuống, miếng ngọc lập tức tan biến. Đồng Dao mở to mắt, miếng bạch ngọc kia hoá thành tro bụi, chợt biến mất ngay trước mắt cô.”"

Lãnh Thu Nguyệt
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Xuyên Không- Gồm 80 Chương

Văn án "Cổ Thi Diễm Hậu"

Hoa bay hoa rụng ngập trời,

Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?

Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,

Chọn nơi cao che đậy hương tàn.

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,

Cũng là khi khách hồng nhan về già

Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,

Hoa tàn người vắng ai mà biết ai![1]
 


Lãnh Thu Nguyệt

Lãnh Thu Nguyệt

Câu nói đặc sắc trong truyện của Lãnh Thu Nguyệt: “Kết cấu miếng ngọc chặt chẽ, màu sắc nhu hòa, không có tỳ vết, chắc chắn chủ nhân của nó nhất định có địa vị không tầm thường. Nhịp tim Đồng Dao bắt đầu tăng tốc… Bỗng nhiên, khi ánh mặt trời chiếu xuống, miếng ngọc lập tức tan biến. Đồng Dao mở to mắt, miếng bạch ngọc kia hoá thành tro bụi, chợt biến mất ngay trước mắt cô.”


Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu
“Kết cấu miếng ngọc chặt chẽ, màu sắc nhu hòa, khô ...
80 chương