Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Cửu Biện Liên / Hoa Sen Chín Cánh online

Cửu Biện Liên / Hoa Sen Chín Cánh

"Hồ ly chín đuôi! Thứ mà ông nội để lại cho chúng tôi hóa ra là một bộ da hồ ly chín đuôi!  Di Thiên châu? Sao trong mắt tôi lại chứa Di Thiên châu mà Vu Dương muốn tìm chứ?"

Cửu Vĩ Huyền Miêu
Từ khóa:Huyễn Huyễn

Truyện thuộc -Huyễn Huyễn- Gồm 15 Chương

Văn án "Cửu Biện Liên / Hoa Sen Chín Cánh"

Sau khi cho tôi một thanh chủy thủ bằng gỗ đào, cho Huyền Kỳ một chuỗi Phật châu, ông nội đột ngột qua đời. Sau đó, một người tên Vu Dương đã xuất hiện. Người đó có đôi mắt màu vàng kim, còn tự xưng mình là một yêu quái. Anh ta nói cho chúng tôi biết, ông nội có để lại một tấm da hồ ly, mang phong ấn Cửu Biện Huyết Liên (hoa sen máu chín cánh) ; trong đôi mắt tôi còn chứa cả Di Thiên châu.

    Hồ ly chín đuôi! Thứ mà ông nội để lại cho chúng tôi hóa ra là một bộ da hồ ly chín đuôi!

    Di Thiên châu? Sao trong mắt tôi lại chứa Di Thiên châu mà Vu Dương muốn tìm chứ?

Bạn đọc chương:

Cửu Vĩ Huyền Miêu

Cửu Vĩ Huyền Miêu

Câu nói đặc sắc trong truyện của Cửu Vĩ Huyền Miêu: Hồ ly chín đuôi! Thứ mà ông nội để lại cho chúng tôi hóa ra là một bộ da hồ ly chín đuôi!  Di Thiên châu? Sao trong mắt tôi lại chứa Di Thiên châu mà Vu Dương muốn tìm chứ?


Cửu Biện Liên / Hoa Sen Chín Cánh

Cửu Biện Liên / Hoa Sen Chín Cánh
Hồ ly chín đuôi! Thứ mà ông nội để lại cho chúng t ...
15 chương