Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Đào Thoát online

Đào Thoát

"Xem như là một giáo viên dày dạn kinh nghiện đi. Mà trường học tư nhân này cũng khá nổi tiếng, đây chính là nguyên nhân có người mời cô về làm gia sư dạy kèm."

Dạ Sắc Vô Biên
Từ khóa:Nóng bỏng

Truyện thuộc -Tình Cảm- Gồm 88 Chương

Văn án "Đào Thoát"

Nữ chủ nhân Lam Tĩnh Nghi làm cô giáo ở một trường học tư nhân đã bảy tám năm rồi.Xem như là một giáo viên dày dạn kinh nghiện đi. Mà trường học tư nhân này cũng khá nổi tiếng, đây chính là nguyên nhân có người mời cô về làm gia sư dạy kèm.Cô đã từng dạy dỗ những học sinh nghịch ngợm con nhà quyền quý giàu có cho nên nhận lời mời ngay lập tức. Vốn tưởng rằng mình sẽ là một gia sư cường thế không ngờ cô lại bị 3 thằng học sinh tra tấn bắt nạt…… Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh đã định sẵn….Dạ Sắc Vô Biên

Dạ Sắc Vô Biên

Câu nói đặc sắc trong truyện của Dạ Sắc Vô Biên: Xem như là một giáo viên dày dạn kinh nghiện đi. Mà trường học tư nhân này cũng khá nổi tiếng, đây chính là nguyên nhân có người mời cô về làm gia sư dạy kèm.


Đào Thoát

Đào Thoát
Xem như là một giáo viên dày dạn kinh nghiện đi. M ...
88 chương