Cửu Lộ Phi Hương

nguồn sưu tầm

Một đoạn tình cảm dây dưa ngoài ý muốn. Hai người gặp nhau, ly biệt, rồi gặp lại....

Đào Yêu

3 chương

Đọc truyện Tiên Hiệp

Từ khóa

Văn Án

Một kẻ là môn chủ võ lâm nghèo rớt mồng tơi, còn sống nhăn răng đã bị thuộc hạ không bằng heo chó đẩy xuống hoàng tuyền.

Kẻ kia là yêu tinh hoa đào lưng đeo bạc vạn, tuy sống ngàn năm nhưng sắp chết khô chết héo.

Một đoạn tình cảm dây dưa ngoài ý muốn.

Hai người gặp nhau, ly biệt, rồi gặp lại.

Chọn chương

123