Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã! online

Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã!

"Nghèo không đáng sợ, cái đáng sợ chính là dõi mắt nhìn khắp cả thảy bá quan văn võ toàn triều cho tới phụ thân cô – quốc quân tiền nhiệm nhưng không một ai là biết tính toán sinh hoạt. Từ trước kia, mỗi khi phụ vương cô động ý niệm xa hoa dâm dật là hộ bộ thị lang lại dẫn ông đi xem cái quốc khố trống rỗng, nếu mà ông định “noi theo” phong cách hôn quân thì chỉ còn nước nhịn cơm. Câu chuyện nhỏ này lưu truyền tới dân gian, còn trở thành một bài vè:"

Mặc Nhiên Hồi Thủ
Từ khóa:Huyễn Huyễn

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 55 Chương

Văn án "Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã!"

Vân Ngạn chỉ muốn ngoan ngoãn làm một chư hầu, bình thản vượt qua cái hố sâu bi thảm của mình.

Ai ngờ đâu, sau một lần bị ám sát, tất cả đều thay đổi, đẩy vận mệnh của nàng vào một cái hố còn sâu hơn trước.

Trở thành người cá không thể nói chuyện không đáng sợ, đáng sợ chính là không những thế còn rơi vào trong tay thế tử Tề quốc Diệp Thiệu.
 


Mặc Nhiên Hồi Thủ

Mặc Nhiên Hồi Thủ

Câu nói đặc sắc trong truyện của Mặc Nhiên Hồi Thủ: Nghèo không đáng sợ, cái đáng sợ chính là dõi mắt nhìn khắp cả thảy bá quan văn võ toàn triều cho tới phụ thân cô – quốc quân tiền nhiệm nhưng không một ai là biết tính toán sinh hoạt. Từ trước kia, mỗi khi phụ vương cô động ý niệm xa hoa dâm dật là hộ bộ thị lang lại dẫn ông đi xem cái quốc khố trống rỗng, nếu mà ông định “noi theo” phong cách hôn quân thì chỉ còn nước nhịn cơm. Câu chuyện nhỏ này lưu truyền tới dân gian, còn trở thành một bài vè:


Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã!

Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã!
Nghèo không đáng sợ, cái đáng sợ chính là dõi mắt ...
55 chương