Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Đế Phi Khuynh Thiên Hạ online

Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

"Nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa Bọn người khinh bạc cần chi đếm. Bạn chẳng thấy Quản Trọng và Bão Thúc Nha bạn với nhau lúc nghèo. Đạo ấy người đời nay vứt đi như vứt hòn đất. Dịch thơ: (Bản dịch của Trần Trọng Kim) Mây mưa tráo trở bàn tay, Những tuồng khinh bạc đời này biết bao. Không coi giao nghị Quản Bào, Mà nay đạo ấy rẻ sao như bùn."

Tố Thủ Hội Hồng Nhan
Từ khóa:Cung đấu

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 107 Chương

Văn án "Đế Phi Khuynh Thiên Hạ"

Nếu như kiếp này là duyên, kiếp trước là nghiệt. Như vậy trong lúc thiên ti vạn lũ, tình yêu của chàng rốt cuộc là dâng tặng cho ai, lại đem ai mai táng.

Trên chín tầng mây, đôi mắt thần minh, xa nhìn không thấu, ngắm cũng không xuyên, nàng cho rằng tình yêu của đế vương có thể là thủ hộ, cũng có thể viên mãn, thế nhưng hắn lại cho nàng hết tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Nàng cho rằng, hắn vốn dĩ vô ý, chỉ là mình đa tình, nhưng không nghĩ đến trong lúc hỗn tạp ấy, hắn lại vì nàng che gió che mưa, ngăn cách khỏi máu tanh hỗn loạn.

Hắn nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa(*), mà đối với nàng, rốt cuộc vẫn là bảo vật trong lòng, hay là quân cờ trên tay. Chiến trường của nữ nhân trong hậu cung này, người đàn ông này, rốt cuộc là tất cả đã chấm hết hay chỉ là điểm khởi đầu?

Giữa tình yêu thù hận là cùng nhau sánh vai ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bao la kia, hay là máu tươi của trận chiến thần giết vua, con giết cha mẹ.

Nàng dốc hết thiên hạ, hay là hắn dốc hết thiên hạ vì nàng.


Tố Thủ Hội Hồng Nhan

Tố Thủ Hội Hồng Nhan

Câu nói đặc sắc trong truyện của Tố Thủ Hội Hồng Nhan: Nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa Bọn người khinh bạc cần chi đếm. Bạn chẳng thấy Quản Trọng và Bão Thúc Nha bạn với nhau lúc nghèo. Đạo ấy người đời nay vứt đi như vứt hòn đất. Dịch thơ: (Bản dịch của Trần Trọng Kim) Mây mưa tráo trở bàn tay, Những tuồng khinh bạc đời này biết bao. Không coi giao nghị Quản Bào, Mà nay đạo ấy rẻ sao như bùn.


Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa Bọn ng ...
107 chương