Thủy Thanh Thiển

nguồn sưu tầm

Phụ thân giả si tình? ! Vậy vạch trần mặt nạ hắn, làm hắn thân bại danh liệt! Thứ tỷ giả cao quý? ! Vậy vạch trần thân thế của nàng, khiến nàng xấu hổ vô cùng! Phu quân giả thâm tình? ! Vậy chọc thủng...

Đích Nữ Cuồng Hậu

115 chương

Đọc truyện Cổ Đại

Từ khóa

Văn Án

Đích nữ tướng môn, một khi phong hậu, uy phong thế nào. Không biết khi nào hạnh phúc ôn nhu liền biến thành bi kịch tàn khốc nhất.

    Phụ thân ngày thườngtìm mọi cách yêu thương nàng, khi nàng cầu cứu lại làm như không thấy! ! Phu quân thề non hẹn biển nhẫn tâm giết đứa nhỏ trong bụng nàng! ! Thứ muội nàng một lòng thủ hộ cười duyên cướp đi phu quân của nàng, khiến nàng phải gtìm chết! !

    Nàng, Lạc Khuynh Hoàng, lấy máu thề, nếu cókiếp sau, nàng nhất định phải khiến bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong!!! Những gì họ đối với nàng, phải trả lại gấp trăm lần!!

    Phụ thân giả si tình? ! Vậy vạch trần mặt nạ hắn, làm hắn thân bại danh liệt!

    Thứ tỷ giả cao quý? ! Vậy vạch trần thân thế của nàng, khiến nàng xấu hổ vô cùng!

    Phu quân giả thâm tình? ! Vậy chọc thủng trò xiếc của hắn, cho hắn bất ngờ không kịp phòng bị!

    Thứ muội giả vờ yếu ớt? ! Vậy xé nát ngụy trang của nàng, để nàng để tiếng xấu muôn đời!