Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Điên cuồng độc chiếm online

Điên cuồng độc chiếm

"Lãnh Ngạo, người cũng như tên, kiêu căng, lạnh nhạt, quái gở. Trong lòng anh, thứ duy nhất ấm áp chính là Thước Tiểu Khả."

Hiểu Phượng Linh Nhi
Từ khóa:Sủng

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 68 Chương

Văn án "Điên cuồng độc chiếm"

Lãnh Ngạo, người cũng như tên, kiêu căng, lạnh nhạt, quái gở. Trong lòng anh, thứ duy nhất ấm áp chính là Thước Tiểu Khả.

Nhân vật chính: Lãnh Ngạo, Thước Tiểu Khả | Phối hợp diễn: Lăng Thiên, Đỗ Uy Lợi, Hoắc Yêu.


Hiểu Phượng Linh Nhi

Hiểu Phượng Linh Nhi

Câu nói đặc sắc trong truyện của Hiểu Phượng Linh Nhi: Lãnh Ngạo, người cũng như tên, kiêu căng, lạnh nhạt, quái gở. Trong lòng anh, thứ duy nhất ấm áp chính là Thước Tiểu Khả.


Điên cuồng độc chiếm

Điên cuồng độc chiếm
Lãnh Ngạo, người cũng như tên, kiêu căng, lạnh nhạ ...
68 chương