Diệp Lạc Vô Tâm

nguồn sưu tầm

Nói thẳng ra: đây là một chuyện tình ấm áp, đáng yêu của một cô bé học trò hạng hai và một cậu học sinh xấc láo....

Đó là yêu

33 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Đây không phải là một câu chuyện tình yêu, đây là một lời chỉ dẫn giúp bạn tìm được “tình yêu bí mật” của mình.

    Có lúc, chúng ta không hiểu cái gì là yêu, chỉ biết rằng:

    Có vài người, biết rõ là không nên đợi, nhưng vẫn cứ đợi rồi lại đợi

    Có sai lầm, biết rõ rằng không thể tha thứ, nhưng vẫn cứ sai rồi lại sai

    Chỉ bởi vì, vào những năm tháng hoa mộng vô tư nhất, vào thời thanh xuân ngông cuồng nhất, đã gặp được nhau!

    Nói thẳng ra: đây là một chuyện tình ấm áp, đáng yêu của một cô bé học trò hạng hai và một cậu học sinh xấc láo.