Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

nguồn sưu tầm

Tóm lại, đây chính là một huấn luyện viên phúc hắc, nhìn trúng Hoàn Tử người ta, sau đó nhìn trúng mẹ Hoàn Tử, vì vậy liền đem cả hai người về nhà làm của riêng…...

Đoàn Trưởng ở trên cao

65 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Một hôm, huấn luyện viên Kỷ nói với một bé củ cải mới đến.

"Hoàn Tử, tới trước làm mẫu động tác!"

". . . . . ."

"Hoàn Tử… gọi em đấy!"

Hoàn Tử mặt nhăn nhó, đi lên trên, đá một cước vào bắp chân huấn luyện viên Kỷ, "Hàaa...!"

Huấn luyện viên Kỷ 囧, đứa bé thật không nghe lời? Không phải chớ…

Chỉ là tại sao dần dần, đứa bé củ cải này càng nhìn càng giống mình. . . . . .

Tóm lại, đây chính là một huấn luyện viên phúc hắc, nhìn trúng Hoàn Tử người ta, sau đó nhìn trúng mẹ Hoàn Tử, vì vậy liền đem cả hai người về nhà làm của riêng…