Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Độc mị bát hoàng tử online

Độc mị bát hoàng tử

"Nàng thế nhưng còn chủ động thân thân, chủ động ôm một cái, còn chủ động hạ xuân dược, làm cho hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát,"

Trạm Lộ
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 12 Chương

Văn án "Độc mị bát hoàng tử"

Nữ nhân khác sở trường chính là cầm kỳ, làm thơ, ca hát,

Nữ nhân này lại nếu không phối độc thì là hạ độc, giải độc.

Nữ nhân khác là ôn nhu như nước,

Nàng lại là mạnh mẽ, vô địch xảo quyệt!

Lần đầu gặp mặt, hắn cho rằng nàng sắp bị xà độc nuốt sống,

Vội vàng bắn xà cứu nàng, thế nhưng hắn không ngờ được nàng lại mắng hắn làm bị thương bảo bối kiêm sủng vật của nàng?

Hơn nữa còn muốn hắn bị độc xà cắn một ngụm mới tính là huề nhau, chỉ có thể nói hắn hảo tâm lại bị xà cắn!

Muốn cắn thì cắn, cái này chính là không thiếu nợ nhau thôi?

Nhưng nghĩ không ra nàng nửa đêm lại đến bôi thuốc cho hắn, không chút nào để ý cùng kiêng kỵ lễ giáo mà quấn lấy hắn,

Còn hỏi hắn đã có người trong lòng hay chưa, nếu không nàng thực sự sẽ chuyển vào ở.

Nàng thế nhưng còn chủ động thân thân, chủ động ôm một cái, còn chủ động hạ xuân dược, làm cho hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát,


Nàng căn bản không đem việc hoàng thượng tứ hôn cho hắn để vào mắt. Dù sao với nàng thì tình yêu dành trước thì là thắng a!

Bạn đọc chương:

Trạm Lộ

Trạm Lộ

Câu nói đặc sắc trong truyện của Trạm Lộ: Nàng thế nhưng còn chủ động thân thân, chủ động ôm một cái, còn chủ động hạ xuân dược, làm cho hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát,


Tửu nương xinh đẹp bán chữ

Tửu nương xinh đẹp bán chữ
Nàng thật sự không hiểu được hắn đến cùng là đang ...
10 chương

Độc mị bát hoàng tử

Độc mị bát hoàng tử
Nàng thế nhưng còn chủ động thân thân, chủ động ôm ...
12 chương