Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Duyên tới là anh online

Duyên tới là anh

"Thật xin lỗi, kiếp trước đã bỏ qua tình yêu của anh. Cám ơn anh, hai kiếp đều yêu em. Kiếp này, hãy để cho em yêu thương anh thật nhiều..."

Đào Ảnh Xước Xước

Truyện thuộc -Huyễn Huyễn- Gồm 98 Chương

Văn án "Duyên tới là anh"

Bước qua màn sương mù, tìm kiếm chuyện sai lầm kiếp trước.

Mới phát hiện, duyên đến còn có anh....

Thật xin lỗi, kiếp trước đã bỏ qua tình yêu của anh.

Cám ơn anh, hai kiếp đều yêu em.

Kiếp này, hãy để cho em yêu thương anh thật nhiều...

Một cô nàng được sống lại tìm kiếm câu chuyện tình yêu xa xưa.

Vứt bỏ gã đàn ông cặn bã, đá văng kẻ thứ ba, dốc lòng cưng chiều tình yêu của mình.

Sủng văn không ngược có chút "chua" ngập tràn ấm áp.



Đào Ảnh Xước Xước

Đào Ảnh Xước Xước

Câu nói đặc sắc trong truyện của Đào Ảnh Xước Xước: Thật xin lỗi, kiếp trước đã bỏ qua tình yêu của anh. Cám ơn anh, hai kiếp đều yêu em. Kiếp này, hãy để cho em yêu thương anh thật nhiều...


Duyên tới là anh

Duyên tới là anh
Thật xin lỗi, kiếp trước đã bỏ qua tình yêu của an ...
98 chương