Linda Howard

nguồn sưu tầm

Hãy yêu người đàn ông luôn tìm mọi cách để yêu bạn chứ không phải người đàn ông luôn tìm mọi cách để có được bạn. Nếu là tình yêu sẽ vững vàng trôi theo năm tháng, còn nếu là lòng tham, năm tháng trôi...

Game of Chance - Trò chơi của Chance

16 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Trở về Wyoming – trở về nhà – luôn luôn khuấy động trong Chance Mackenzie một sự căng thẳng lẫn lộn của những cảm xúc mà anh không bao giờ có thể quyết định cái nào mới là mạnh nhất, niềm vui sướng hay là sự khó chịu tột cùng. Do bản chất cũng như do được dạy dỗ - không có nghĩa là có bất kì sự dạy dỗ nào trong suốt mười bốn năm đầu hoặc khoảng đó của cuộc đời anh, anh là kiểu đàn ông sẽ thấy thoải mái hơn khi được ở một mình.

Nếu anh chỉ có một mình, thì anh có thể hành động mà không cần phải lo lắng về bất kì người nào khác ngoài chính bản thân mình, và ngược lại, sẽ chẳng có ai khiến cho anh thấy không thoải mái vì phải lo lắng cho an toàn của bản thân cả. Loại công việc anh đã chọn chỉ càng củng cố thêm những khuynh hướng này của anh, bởi vì những hoạt động ngầm và chống khủng bố đòi hỏi anh phải vừa bí mật vừa cảnh giác, không được tin tưởng một ai, không được để ai lại gần anh.

Thế nhưng… Thế nhưng, vẫn có gia đình anh. Lôi kéo, ca thán, áp đảo một cách thô bạo, từ chối để anh rút lui, không có nghĩa là anh hoàn toàn chắc chắn anh có thể làm thế thậm chí cả khi họ cho phép điều đó. Anh luôn chết điếng, cảnh giác, khi bước trở lại vào trong cái vòng ôm bao-bọc-trọn-vẹn ấy, để bị trêu chọc và hỏi han – bị trêu chọc, anh, người mà một vài kẻ đáng sợ nhất trên quả đất này sợ...