Cố Mạn

nguồn sưu tầm

Bạn có thể nhắm mắt để không thấy những điều bạn không muốn thấy nhưng bạn không thể đóng trái tim để trốn tránh những điều bạn không muốn cảm nhận .......

Gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước

1 chương

Đọc truyện Truyện Ngắn

Từ khóa

Văn Án

Bởi vậy lúc Ngưu Lang – Chức Nữ đòi li hôn, Vương Mẫu là người phản đối kịch liệt nhất, so với lúc trước phản đối họ ở cùng một chỗ chỉ có hơn chứ không có kém. Cho tới sau khi Ngưu Lang và Chức Nữ đồng ý cho dù li hôn mỗi năm vẫn sẽ gặp nhau một lần, hơn nữa cũng không công bố ly hôn với bên ngoài. Nhưng mà, giấy không thể gói được lửa, đội ngũ chó săn cũng không phụ sự kỳ vọng, hôm nay ‘Thiên Đình nhật báo’: ‘ công chúa Chức Nữ và phò mã Ngưu Lang bằng mặt mà không bằng lòng’, ngày mai ‘ Hoàng gia vãn báo (báo chiều)’: ” Công chúa Chức Nữ đưa tình nhân ra ánh sáng “…… Dù sao việc Chức Nữ và Ngưu Lang không hợp nhau là bí mật toàn thiên đình đều biết, có điều việc Vương Mẫu lo lắng lại không hề phát sinh, lượng người xem gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước không hề giảm lại còn tăng.

Căn cứ theo một chuyên gia tâm lí xã hội học thì đây là thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ qua kẽ hở đời tư của công chúng, hơn nữa nếu xem xét về mặt cảm giác thích mình tài trí hơn người khác,việc này có thể được lí giải. Vị chuyên gia tâm lý học kia cho một ví dụ mình họa : Giáp biết Ất có bệnh thối chân, bởi vậy nếu Ất nói với Giáp là : ‘Ta không có bị thối chân’ , Giáp sẽ từ đáy lòng khinh thường Ất, ít nhất trong lòng sẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó thấy bản thân mình khá hơn Ất.

Chọn chương

1