Tạp Nhi

nguồn sưu tầm

Cô được trả một thù lao rất cao khi Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen , hắn hiện sắp chuẩn bị khai trương một địa điểm mới nên cần ra oai với anh em!Hắn có cảm giác cô rất phù hợp...

Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

9 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Cô được trả một thù lao rất cao khi Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen , hắn hiện sắp chuẩn bị khai trương một địa điểm mới nên cần ra oai với anh em!Hắn có cảm giác cô rất phù hợp làm ngươi yêu giả cho hắn trong buổi khai trương đó, hóa ra cô còn thích ở vai diễn này?Chính cô cũng không ngờ đùa giỡn quá chớn mọi chuyện đã đi quá sự mong đợi và nó trở thành sự thật!

Chọn chương

123456789