Phỉ Ngã Tư Tồn

nguồn sưu tầm

“Giai Kỳ Như Mộng” có nghĩa là khoảng thời gian đẹp nhất tựa như giấc mộng...

Giai Kỳ Như Mộng

51 chương

Đọc truyện Hiện đại

Từ khóa

Văn Án

Em đừng cho rằng anh đợi em

Là do anh chưa gặp được một người tốt thôi

Nếu mà gặp được, làm gì có chuyện đợi em

Nhưng Vưu Giai Kỳ , đã nhiều năm như vậy anh vẫn chưa tìm được người thứ hai như em

PS: “Giai Kỳ Như Mộng” có nghĩa là khoảng thời gian đẹp nhất tựa như giấc mộng, nhưng Giai Kỳ cũng là tên của nhân vật nữ chính.