Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Hải Đường Nhàn Thê online

Hải Đường Nhàn Thê

"Tuy rằng người ta nói nỗi nhớ không thể mang theo cả đời, nhưng những kỷ niệm đó lại giúp ta sống nốt cuộc đời còn lại, chỉ là…quá ngắn ngủi mà thôi”."

Hải Đường Xuân Thụy Tảo

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 137 Chương

Văn án "Hải Đường Nhàn Thê"

Nàng xuyên không, không có “nhất nghệ tinh” cũng không có bổn sự “mây mưa thất thường”, chỉ mong có thể bình yên sống qua ngày xứng với hai chữ “nhàn thê”. Thế nhưng, vận mệnh lại dẫn dắt nàng rẽ sang một con đường khác! Vì hài tử, vì phu quân, “nhàn thê” cũng có thể trở thành “hiền thê”. Chuyện gia đình, chuyện “thân hữu thị phi”,…nếu đã không thể tránh thì chi bằng tất cả hãy bước ra đây, ta tiếp!


Hải Đường Xuân Thụy Tảo

Hải Đường Xuân Thụy Tảo

Câu nói đặc sắc trong truyện của Hải Đường Xuân Thụy Tảo: Tuy rằng người ta nói nỗi nhớ không thể mang theo cả đời, nhưng những kỷ niệm đó lại giúp ta sống nốt cuộc đời còn lại, chỉ là…quá ngắn ngủi mà thôi”.


Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê
Tuy rằng người ta nói nỗi nhớ không thể mang theo ...
137 chương