Đang cập nhật

nguồn sưu tầm

Nghìn khó vạn khó, dù lại nhiều trắc trở, có một câu nói kia của nàng, hắn không dám nhường nữa....

Hệ thống sủng phi

107 chương

Đọc truyện Cổ Đại

Từ khóa

Văn Án

Thân là sủng phi nhất định phải thân kiều thể nhu, giọng nói thánh thót.

Thân là sủng phi nhất định phải phòng âm phòng mưu, chống chọi đả kích.

Thân là sủng phi nhất định phải kiêu ngạo ương ngạnh, trèo lên Hoàng Đế.

Một khi có người trêu chọc sủng phi.

Như vậy…

Ha ha –

[Tinh! Hoàng Đế cùng ngài lần đầu mây mưa, điểm mị lực +30. Đánh giá hữu nghị: thân ái, bạn không thuần khiết nha ~[ beep ——]]

“Cút!” Cô gái xoa thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi.