Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Hiệp Khách Hành online

Hiệp Khách Hành

"Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại. "

Kim Dung
Từ khóa:Kim Dung

Truyện thuộc -Kiếm Hiệp- Gồm 82 Chương

Văn án "Hiệp Khách Hành"

Hầu Giám Tập Phát Sinh Biến Cố Cách cửa đông thành Khai Phong chừng hai mươi dặm có một thị trấn nhỏ gọi là Hầu Giám Tập Hôm ấy trời đã xế chiều.

Những lương dân tứ phía trở về thị trấn kẻ gánh người đội thật là tấp nập.

Ðột nhiên, ở gốc Tây Bắc văng vẳng có tiếng vó ngựa dồn dập.

Hầu Giám Tập nằm ngay bên đường quan đạo, khách thương đi lại như mắc cửi, cả những khách kỵ mã tới đây cũng là chuyện thường nên chẳng ai buồn để ý.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, mà là cả một đại đội, ít ra phải có đến hai trăm nhân mã...


Kim Dung

Kim Dung

Câu nói đặc sắc trong truyện của Kim Dung: Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại.


Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu
Yêu cực độ rồi lòng cũng nhạt, Ghét càng sâu, tình ...
78 chương

Bạch mã khiếu tây phong

Bạch mã khiếu tây phong
Nếu như ngươi yêu thương say đắm một người, người ...
4 chương

Bích Huyết Kiếm

Bích Huyết Kiếm
Thư sinh có tuổi chưa đầy hai mươi, tay cầm roi ng ...
26 chương

Cô Gái Đồ Long

Cô Gái Đồ Long
võ lâm chí tôn bảo Ðao Ðồ Long hiệu lệnh thiên hạ ...
100 chương

Lục Mạch Thần Kiếm

Lục Mạch Thần Kiếm
Quyền lực tỏ rõ con người. ...
160 chương

Liên Thành Quyết

Liên Thành Quyết
Trang bị quý báu của bản thân là khiêm tốn và giản ...
21 chương

Lộc Đỉnh Ký

Lộc Đỉnh Ký
Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn. ...
252 chương

Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành
Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại ...
82 chương