Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Hoa Lê Rụng Trong Sân online

Hoa Lê Rụng Trong Sân

"Sở gia, phú thương số một Hoa Đình, hai vị thiếu gia của Sở gia càng thêm phong lưu tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao, chỉ bất đồng chính là, một người phong lưu với gái lầu xanh, một người phong lưu với chị dâu mình… Sở lão gia nắm cổ tay thở dài, không còn mặt mũi, trực tiếp đưa thiếu phu nhân mới vào cửa về nhà cũ, không có mệnh lệnh không cho ra cửa."

Đinh Lan Nhược
Từ khóa:Điền văn

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 41 Chương

Văn án "Hoa Lê Rụng Trong Sân"

Sở gia, phú thương số một Hoa Đình, hai vị thiếu gia của Sở gia càng thêm phong lưu tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao, chỉ bất đồng chính là, một người phong lưu với gái lầu xanh, một người phong lưu với chị dâu mình…

Sở lão gia nắm cổ tay thở dài, không còn mặt mũi, trực tiếp đưa thiếu phu nhân mới vào cửa về nhà cũ, không có mệnh lệnh không cho ra cửa.

Nhưng sau một năm, lão phu nhân quản lý Sở gia bệnh nặng hấp hối, người có thể tiếp quản công việc quản gia chỉ có thiếu phu nhân đang bị giam ở nhà cũ.

Do dự mãi, không ai dám nói, nhưng dù có mất người quản gia, đại công tử nạp tám vị ái thiếp rất ngược với ý trời.

Vì vậy một sắc lệnh từ lão thái gia xuống: thiếu phu nhân lập tức quay về phủ, chuyện khác nói sau!

Chuyện xưa bắt đầu vì thế…

Lúc đầu: Lê hoa viện rơi dong dong nguyệt/ Liễu nhứ trì đường đạm đạm phong *

Về sau: Giả tác chân thì chân diệc giả/ Vô vi hữu xử hữu hoàn vô **

(*) Hoa lê rụng khắp sân suốt tháng/ Gió lăn tăn thổi liễu bên hồ.

(**) Giả vờ thật thì thật cũng là giả/ Tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ có chỗ có lại còn không.

Tổng kết mà nói, câu chuyện về một nữ nhân hào môn ở gia đình nghèo, ung dung thoải mái trong đại viện tình yêu.

Nữ chính tình tình vừa nhìn lạnh nhạt, thật ra dũng mãnh; bề ngoài nhu nhược, nội tâm hèn mọn bỉ ổi; nhìn giống ngu dốt, thực ra là đần.


 


Đinh Lan Nhược

Đinh Lan Nhược

Câu nói đặc sắc trong truyện của Đinh Lan Nhược: Sở gia, phú thương số một Hoa Đình, hai vị thiếu gia của Sở gia càng thêm phong lưu tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao, chỉ bất đồng chính là, một người phong lưu với gái lầu xanh, một người phong lưu với chị dâu mình… Sở lão gia nắm cổ tay thở dài, không còn mặt mũi, trực tiếp đưa thiếu phu nhân mới vào cửa về nhà cũ, không có mệnh lệnh không cho ra cửa.


Hoa Lê Rụng Trong Sân

Hoa Lê Rụng Trong Sân
Sở gia, phú thương số một Hoa Đình, hai vị thiếu g ...
41 chương