Biên Mật Nhĩ Thấm

nguồn sưu tầm

Một hiện đại cô gái bình thường xuyên qua trở thành một cô gái cổ đại bình thường, tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng lại có cái gì đó, đang lặng lẽ thay đổi. . . . . . Là cuộc sống thay đổi con người...

Hoa rơi có theo nước chảy đi?

10 chương

Đọc truyện Xuyên Không

Từ khóa

Văn Án

Một hiện đại cô gái bình thường xuyên qua trở thành một cô gái cổ đại bình thường, tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng lại có cái gì đó, đang lặng lẽ thay đổi. . . . . . Là cuộc sống thay đổi con người, hay là con người thay đổi vì cuộc sống?

Lưu Thủy, bất kể ngươi ở đâu, bất kể ngươi biến thành hình dáng ra sao, ngươi cũng là duy nhất trong lòng ta.

Lạc Hoa, thật ra thì ta quá lười, lười đến không muốn đi yêu; thật ra thì ta quá đần, đần đến không hiểu yêu; thật ra thì. . . . . . Ta chỉ là còn không có gặp phải ngươi.

Nội dung: linh hồn chuyển đổi, xuyên qua thời không cuộc sống bình dân.

Lục soát sự kiện, vai chính : Thượng Lạc Hoa ┃ phối hợp diễn: Hạ Lưu Thủy, Chung Giản ┃ cái khác:

Chọn chương

12345678910