Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Hoàng Hậu Hỏa Ma online

Hoàng Hậu Hỏa Ma

"Thánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế! Trời ạ! Rốt cuộc là nàng đã đến đất nước gì vậy ? ! Một đám người nhìn thấy nàng không nói lời nào đã quỳ xuống đất thỉnh an, hành lễ với nàng nói cái gì mà nàng sẽ mang đến trăm năm hưng thịnh cho đất nước Hỏa Ma bọn họ. Có nhận lầm người hay không vậy!"

Tinh Á
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 10 Chương

Văn án "Hoàng Hậu Hỏa Ma"

Thánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế!

Trời ạ! Rốt cuộc là nàng đã đến đất nước gì vậy ? !

Một đám người nhìn thấy nàng không nói lời nào đã quỳ xuống đất thỉnh an, hành lễ với nàng nói cái gì mà nàng sẽ mang đến trăm năm hưng thịnh cho đất nước Hỏa Ma bọn họ. Có nhận lầm người hay không vậy!

Đau đầu nhất chính là Quốc vương Hỏa Ma lại muốn lập nàng làm hậu, để đảm bảo quốc thái dân an, thật đáng giận!

Cũng không ngẫm lại hắn luôn chê nàng xấu xí, hơn nữa lại còn hung dữ với nàng. Hừ! Cái loại Bá Vương này đừng nghĩ sống bình yên khỏe mạnh lâu dài, nàng tuyệt đối muốn hát cho hắn suy yếu luôn, không cho nàng gả đi, lại còn sử dụng chiêu trò, buộc nàng đi vào khuôn khổ. . .

Bạn đọc chương:

Tinh Á

Tinh Á

Câu nói đặc sắc trong truyện của Tinh Á: Thánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế! Trời ạ! Rốt cuộc là nàng đã đến đất nước gì vậy ? ! Một đám người nhìn thấy nàng không nói lời nào đã quỳ xuống đất thỉnh an, hành lễ với nàng nói cái gì mà nàng sẽ mang đến trăm năm hưng thịnh cho đất nước Hỏa Ma bọn họ. Có nhận lầm người hay không vậy!


Hoàng Hậu Hỏa Ma

Hoàng Hậu Hỏa Ma
Thánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế! Trời ạ! Rốt cuộc ...
10 chương