Lục Xu

nguồn sưu tầm

Cô cho rằng cô đã tìm được hoàng tử của mình, nhưng không ngờ rằng dẫn sói vào nhà. Người phụ nữ ở trong lòng anh, là người anh đợi 17 năm, mà cô chỉ là một tên lừa gạt, lừa anh, cũng hủy diệt chính m...

Hôn Miên - Cuộc hôn nhân ngủ quên

52 chương

Đọc truyện Tình Cảm

Từ khóa

Văn Án

Người mà cô thầm mến nhiều năm cuối cùng trở thành chồng cô, nhưng đây không phải là bắt đầu truyện cổ tích, mà là kết thúc truyện, anh trai xảy ra tai nạn xe, công ty gặp chuyện không may, mà chồng cô trừ một tờ giấy thỏa thuận ly hôn cho cô ra, còn có vô số nhục nhã, tất cả chỉ vì ban đầu cô sắp đặt để anh cưới cô……

Cô cho rằng cô đã tìm được hoàng tử của mình, nhưng không ngờ rằng dẫn sói vào nhà. Người phụ nữ ở trong lòng anh, là người anh đợi 17 năm, mà cô chỉ là một tên lừa gạt, lừa anh, cũng hủy diệt chính mình.