Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Hồng Nhan Loạn online

Hồng Nhan Loạn

"Quy Vãn chẳng để tâm, dẫu phu quân nàng mang trong tim bóng hình một người con gái khác. Có được lời hứa sẽ bảo vệ suốt kiếp từ người ấy, nàng còn cần gì hơn? Dù sao trong tim nàng cũng không phải là chàng. Chưa phải là chàng. Chỉ muốn bình lặng đi qua hết kiếp, nhưng số mệnh nào buông tha một ai…"

Đóa Đóa Vũ
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 44 Chương

Văn án "Hồng Nhan Loạn"

PHẦN I: PHONG VN DUYÊN KHỞI

“Đế Vương Yến”, truyền thuyết kể rằng, nữ tử nào rút được quẻ này mệnh đã định sẽ trở thành vợ vua.

Ngày xuân ấy, “Đế Vương Yến” lại cùng xuất hiện trong tay hai người con gái tú mỹ tuyệt luân, một như vầng dương rực rỡ, một như khuôn nguyệt lấp lánh. Mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, tất sẽ biến loạn.

“Họa quốc chi nguyên”, rốt cuộc, ai mới đích thực là “Họa quốc chi nguyên”?

Cùng rút được quẻ “Đế Vương Yến” trăm năm khó gặp, một người trở thành quý phi độc sủng hậu cung, một người lại là phu nhân Thừa tướng, thế nhưng chỉ có một trong hai người con gái tài sắc vẹn toàn ấy nhận được yêu thương.

Quy Vãn chẳng để tâm, dẫu phu quân nàng mang trong tim bóng hình một người con gái khác. Có được lời hứa sẽ bảo vệ suốt kiếp từ người ấy, nàng còn cần gì hơn? Dù sao trong tim nàng cũng không phải là chàng. Chưa phải là chàng.

Chỉ muốn bình lặng đi qua hết kiếp, nhưng số mệnh nào buông tha một ai…


 


Đóa Đóa Vũ

Đóa Đóa Vũ

Câu nói đặc sắc trong truyện của Đóa Đóa Vũ: Quy Vãn chẳng để tâm, dẫu phu quân nàng mang trong tim bóng hình một người con gái khác. Có được lời hứa sẽ bảo vệ suốt kiếp từ người ấy, nàng còn cần gì hơn? Dù sao trong tim nàng cũng không phải là chàng. Chưa phải là chàng. Chỉ muốn bình lặng đi qua hết kiếp, nhưng số mệnh nào buông tha một ai…


Hồng Nhan Loạn

Hồng Nhan Loạn
Quy Vãn chẳng để tâm, dẫu phu quân nàng mang trong ...
44 chương