Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Khi Nho Chín online

Khi Nho Chín

"Diệp Duy Trăn vẫn luôn cho rằng anh và Khương Ngọc kết hôn cũng chỉ vì nhu cầu kết nhóm sống chung của hai người mà thôi, mãi cho đến một ngày anh phát hiện ra bí mật của cô.  Mà Khương Ngọc từ đầu đến cuối đều nghĩ rằng Diệp Duy Trăn là “người kia” trong lòng mình, nhưng sau đó lại phát hiện cô sai lầm rồi. ."

Phong Tử Tam Tam
Từ khóa:Thâm tình

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 34 Chương

Văn án "Khi Nho Chín"

 Diệp Duy Trăn vẫn luôn cho rằng anh và Khương Ngọc kết hôn cũng chỉ vì nhu cầu kết nhóm sống chung của hai người mà thôi, mãi cho đến một ngày anh phát hiện ra bí mật của cô.

    Mà Khương Ngọc từ đầu đến cuối đều nghĩ rằng Diệp Duy Trăn là “người kia” trong lòng mình, nhưng sau đó lại phát hiện cô sai lầm rồi. . . . . .


Phong Tử Tam Tam

Phong Tử Tam Tam

Câu nói đặc sắc trong truyện của Phong Tử Tam Tam: Diệp Duy Trăn vẫn luôn cho rằng anh và Khương Ngọc kết hôn cũng chỉ vì nhu cầu kết nhóm sống chung của hai người mà thôi, mãi cho đến một ngày anh phát hiện ra bí mật của cô.  Mà Khương Ngọc từ đầu đến cuối đều nghĩ rằng Diệp Duy Trăn là “người kia” trong lòng mình, nhưng sau đó lại phát hiện cô sai lầm rồi. .


Hơi Ấm

Hơi Ấm
Cô thành công lấy được tình cảm của anh nhưng cũn ...
56 chương

Tương tư

Tương tư
Đời này điều tốt nhất cô nhận được chính là tình ...
59 chương

Khi Nho Chín

Khi Nho Chín
Diệp Duy Trăn vẫn luôn cho rằng anh và Khương Ngọc ...
34 chương