Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Khi trâu già gặm cỏ non online

Khi trâu già gặm cỏ non

"Không biết, trên đời này có mấy lời không cần phải nói, không nói, so với nói còn đau thương hơn."

Thuấn Gian Khuynh Thành
Từ khóa:Sủng

Truyện thuộc -Hiện đại- Gồm 83 Chương

Văn án "Khi trâu già gặm cỏ non"

Nếu như mẹ kế của cô bé lọ lem mang em trai tới.

Nếu như cô bé lọ lem lớn hơn em trai năm tuổi.

Nếu như cô bé lọ lem là nữ bác sĩ mặt lạnh.

Nếu như em trai là phúc hắc tiểu chính thái.

Năm cô ba mươi tuổi.

Em trai đột nhiên nói yêu cô!

Ai tới nói cho cô biết, nên con mẹ nó làm thế nào?


Thuấn Gian Khuynh Thành

Thuấn Gian Khuynh Thành

Câu nói đặc sắc trong truyện của Thuấn Gian Khuynh Thành: Không biết, trên đời này có mấy lời không cần phải nói, không nói, so với nói còn đau thương hơn.


Khi trâu già gặm cỏ non

Khi trâu già gặm cỏ non
Không biết, trên đời này có mấy lời không cần phải ...
83 chương