Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Không phụ Như Lai không phụ khanh - Đức phật và Nàng 2 online

Không phụ Như Lai không phụ khanh - Đức phật và Nàng 2

"Nơi ấy, tình yêu vượt qua thời gian, vượt trên thế tục để trở thành huyền thoại."

Tiểu Xuân

Truyện thuộc -Xuyên Không- Gồm 48 Chương

Văn án "Không phụ Như Lai không phụ khanh - Đức phật và Nàng 2"

"Nơi ấy, trên lưng lạc đà, những dòng kinh văn bồng bềnh trôi.

Nơi ấy, sau bao bão giông, sau những chông gai, một bậc danh sư đã đến với cõi người.

Nơi ấy, tình yêu vượt qua thời gian, vượt trên thế tục để trở thành huyền thoại.

Nơi ấy, họ đã gặp gỡ, đã tin yêu, đã trao gửi và sánh bước bên nhau..."


Tiểu Xuân

Tiểu Xuân

Câu nói đặc sắc trong truyện của Tiểu Xuân: Nơi ấy, tình yêu vượt qua thời gian, vượt trên thế tục để trở thành huyền thoại.


Không phụ Như Lai không phụ khanh - Đức phật và Nàng 1

Không phụ Như Lai không phụ khanh - Đức phật và Nàng 1
GẶP HAY KHÔNG GẶP Nàng gặp ta, hay không gặp ta Ta ...
51 chương

Không phụ Như Lai không phụ khanh - Đức phật và Nàng 2

Không phụ Như Lai không phụ khanh - Đức phật và Nàng 2
Nơi ấy, tình yêu vượt qua thời gian, vượt trên thế ...
48 chương