Jassica

nguồn sưu tầm

Bỗng nhiên bị chết đuối, có người cứu… Bỗng nhiên bị xe tông, có người cứu… Bỗng nhiên bị tấn công, lại có người cứu… Anh ta là ai? Vì cô hay vì một bóng hình khác?...

Kiếp Trước Yêu, Kiếp Sau Thương

6 chương

Đọc truyện Truyện Ngắn

Từ khóa

Văn Án

Tất cả mọi thay đổi đều bắt đầu từ cái ngày cô cùng bạn bè đi tắm biển bị chết đuối.

Đỗ Vi Vi vốn đang đùa giỡn nghịch nước với bạn thì bỗng nhiên cảm thấy bắp chân bị cái gì đó quấn chặt lấy, có ai đó đùa dai cố sức kéo cô chìm sâu vào nước.

Cô thất kinh, vùng vẫy trong nước, nhưng người càng ngày càng chìm xuống, muốn la lên cứu mạng.

Thế nhưng kỳ quái chính là, những người bạn vừa rồi vẫn còn chơi đùa bên cạnh tuyệt nhiên lại không nghe thấy tiếng la của cô, không có một ai nhận ra bóng dáng cô biến mất trước mắt.

Biển im ắng, chỉ còn lại một mình Đỗ Vi Vi…

Chọn chương

123456