Thủy Bình Diện

nguồn sưu tầm

Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực?...

La Bàn Vận Mệnh

951 chương

Đọc truyện Tiên Hiệp

Từ khóa

Văn Án

Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực?

Dương Thiên Vấn sau khi nhặt được một cái la bàn mà không ngờ đó là một cái la bàn vận mệnh, cái la bàn đã thay đổi vận mệnh cuộc đời của anh ta.

Cứ giải được một tầng mật mã thì sẽ được một ước nguyện, cứ như vậy Dương Thiên Vấn đã từng bước đi lên con đường tu tiên, con đường trở thành một huyền thoại...
 

Chọn chương

