Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện La Bàn Vận Mệnh online

La Bàn Vận Mệnh

"Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực?"

Thủy Bình Diện
Từ khóa:Tu Tiên

Truyện thuộc -Tiên Hiệp- Gồm 951 Chương

Văn án "La Bàn Vận Mệnh"

Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực?

Dương Thiên Vấn sau khi nhặt được một cái la bàn mà không ngờ đó là một cái la bàn vận mệnh, cái la bàn đã thay đổi vận mệnh cuộc đời của anh ta.

Cứ giải được một tầng mật mã thì sẽ được một ước nguyện, cứ như vậy Dương Thiên Vấn đã từng bước đi lên con đường tu tiên, con đường trở thành một huyền thoại...
 

Bạn đọc chương:


Thủy Bình Diện

Thủy Bình Diện

Câu nói đặc sắc trong truyện của Thủy Bình Diện: Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực?


La Bàn Vận Mệnh

La Bàn Vận Mệnh
Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến n ...
951 chương