Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Lãnh cung thái tử phi online

Lãnh cung thái tử phi

" Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp Nắm tay người, cùng người say giấc. Nắm tay người cho đến bạc đầu. Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn "

Mị Tử Diên
Từ khóa:Thâm tình

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 146 Chương

Văn án "Lãnh cung thái tử phi"

Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở thành thái tử phi.

Gả cho Thái tử, trong khi hắn đã có người trong lòng từ lâu.

Đêm tân hôn, hắn nói hắn không muốn viên phòng.

Nàng cắt vỡ cổ tay mình, lấy máu giả làm lạc hồng.

Hắn nói, nếu đã làm cần phải làm sao cho không có một sơ hở.

Vì vậy nàng dùng chủy thủ hủy đi thủ cung sa trên tay.

Hắn vì muốn làm nàng khổ sở, sau đêm tân hôn, cưới vô số tiểu thiếp và sủng cơ, kể cả nữ nhân hắn tự xưng là người hắn yêu nhất.

Nàng chấp nhận sự lạnh bạc cùng trào phúng, địa vị Thái tử phi hữu danh vô thực.

Hoàng hậu biết được người hắn yêu nhất, ép buộc hắn cùng nàng viên phòng…

Vì thế đêm đó, nàng bị hắn cường bạo.

Nàng lợi dụng tài hoa cùng vẻ đẹp của mình, giúp đỡ hắn một số việc những việc đã khiến hắn suy sụp.

Nhưng đổi lại hắn càng thêm căm ghét và coi thường nàng.

Nàng mang thai.


Hắn vì không muốn người hắn yêu bị ủy khuất, cho nàng một chén thuốc sẩy thai.

Nàng không chút do dự cầm bát thuốc uống hết.


Nàng tận tâm tận sức, không thẹn trời đất, nhưng chỉ đổi lại là bị hắn tống lãnh cung.


Mị Tử Diên

Mị Tử Diên

Câu nói đặc sắc trong truyện của Mị Tử Diên: Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp Nắm tay người, cùng người say giấc. Nắm tay người cho đến bạc đầu. Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn


Lãnh cung thái tử phi

Lãnh cung thái tử phi
Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp Nắm tay ngườ ...
146 chương