Nhất Độ Quân Hoa

nguồn sưu tầm

Ai, nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn. Ai, hôn lên mắt ta, che ta nửa kiếp lênh đênh......

Lãnh Diện Lâu Chủ

40 chương

Đọc truyện Cổ Đại

Từ khóa

Văn Án

Ai, nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn

Ai, hôn lên mắt ta, che ta nửa kiếp lênh đênh...

------------------

Có câu: người trong giang hồ, thân bất do kỷ

Một người là đại hiệp chính phái được người người kính trọng,

Một kẻ là nữ đại ma đầu người ta nghe thấy đã mất mật

Hẳn không nên gặp gỡ, không nên gần nhau

Trong trò chơi tình cảm này, cuối cùng ai sẽ là người động lòng trước?

Duyên trần có thể dứt, không dứt nỗi tương tư

Lòng phàm có thể đoạn, không đoạn hết chân tình

Trước chân Phật trang nghiêm, ai nhẹ nhàng khép cửa

Kinh Phật cao thâm, muôn đời khó hiểu, chàng đọc hiểu bao nhiêu...