Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đọc truyện Lấy một hoàng hậu không tranh sủng online

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

"Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời chọc tức, đến một ngày nào đó nộ khí xung thiên, ngài phế bỏ hoàng hậu là ta rồi đuổi khỏi cung. Nếu như vậy thì ta được tự do rồi…"

Phạm Khuyết
Từ khóa:Ngôn tình

Truyện thuộc -Cổ Đại- Gồm 32 Chương

Văn án "Lấy một hoàng hậu không tranh sủng"

Hoàng đế: Hoàng hậu à, nàng là hoàng hậu của trẫm, tại sao lại không tranh sủng?Hoàng hậu: Bọn họ tranh giành ngôi hoàng hậu, ta tranh, lẽ nào vì ngôi hoàng đế?Hoàng đế: …~~~Tranh sủng? Ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên ta phải tận hưởng cuộc sống áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng. Hơn nữa, chuyện tranh giành một người đàn ông cùng bao người phụ nữ là điều không thể tưởng tượng với một người phụ nữ hiện đại đến từ thế kỉ hai mốt, luôn tuân thủ chế độ một vợ một chồng như ta. Huống hồ, tam cung lục viện đó của hoàng thượng để trang trí sao? Chỉ nhìn thôi chứ không động tới chắc? Cho nên, cứ bình thản xem kịch hay, như vậy mới là kẻ khôn ngoan.Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời chọc tức, đến một ngày nào đó nộ khí xung thiên, ngài phế bỏ hoàng hậu là ta rồi đuổi khỏi cung. Nếu như vậy thì ta được tự do rồi…


Phạm Khuyết

Phạm Khuyết

Câu nói đặc sắc trong truyện của Phạm Khuyết: Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời chọc tức, đến một ngày nào đó nộ khí xung thiên, ngài phế bỏ hoàng hậu là ta rồi đuổi khỏi cung. Nếu như vậy thì ta được tự do rồi…


Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng
Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời ch ...
32 chương