Cổ Long

nguồn sưu tầm

Trăng tròn vành vạnh, sương mù dày đặc.Trăng tròn giữa đám sương mù khiến nguyệt sắc thê lương mờ ảo, xui lòng người tan nát gan vàng....

Lục Tiểu Phụng

31 chương

Đọc truyện Kiếm Hiệp

Từ khóa

Văn Án

PHI LỘ NHỮNG NHÂN VẬT QUÁI ĐẢN Lục Tiểu Phụng là một người, con người tuyệt đối không ai quên được, không bao giờ quên được.

Trong đời y đầy tính nết truyền kỳ và đã gặp không biết bao nhiêu quái nhân quái sự.

Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu cũng được nghe y kể toàn chuyện kỳ quái.

Bây giờ hãy xin giơi thiệu cùng quý vị độc giả mấy nhân vật trước rồi sẽ bắt đầu nói đến những thiên cố sự của họ.

oOo Trăng tròn vành vạnh, sương mù dày đặc.

Trăng tròn giữa đám sương mù khiến nguyệt sắc thê lương mờ ảo, xui lòng người tan nát gan vàng.

Trương Phóng cùng đồng bạn chẳng có ý gì ngoạn thưởng phong cảnh thiên nhiên của tạo hóa, họ chỉ mong cuộc đời phóng khoáng chẳng bị thứ gì ràng buộc, tùy tiện muốn đi đâu thì đi.

Bọn họ mới làm một chuyến bảo tiêu và đã giao hàng yên ổn rồi.

Họ vừa uống rượu xong.

Họ đã chịu đựng nhiều ngày cực nhọc, khẩn trương, nay được kết thúc họ cảm thấy trong lòng thư thái cởi mở...